Vanda Louisa REZNICKOVA

Vanda Louisa REZNICKOVA

Direttore del progetto:

Vanda Louisa Řezníčková

La signora Reznickova' Vanda è una dottoressa di medicina generale, laureata in Reconnective Healing ed e' una delle piu' esperte PRACTITIONER  sino dal 2009. I risultati da lei ottenuti possono essere valutati obbiettivamente dal punto di vista medico nei confronti di tutti i pazienti sottoposti alla sue terapie della RICONNESSIONE. Questi risultati sono stati osservati a tutti i livelli e in molteplici casi si e' ottenuta la normalizzazione dei valori di laboratorio riferiti per esempio al diabete o altri fattori epatici. 

 

E-mail: reznickova.vanda@seznam.cz

www.ondeguarigione.eu

www.lecivevlny.cz

Certificati: Reconnective Healing a The Reconnection®

Telefono: +420 603 770 391

E-mail: reznickova.vanda@seznam.cz

www.zdravotnicviceni.cz

www.primarnipece.cz

Prasctitioner of Reconnective Healing and The Reconnection® (Personal Reconnection)

GB:Vanda is a general practitioner, Reconnective Healing and Znovunapojením deals since 2009. Results can be assessed from an objective "medical" page of their patients. The results have been observed at all levels, including the normalization of laboratory values ​​such as diabetes or other factors beyond the treatment of elevated liver function tests.

Praktik Rekonektivního léčení, praktik The Reconnection® (Znovunapojení)

CZ: Vanda je praktický lékař, Rekonektivním léčením a Znovunapojením se zabývá od roku 2009. Výsledky může hodnotit i z objektivní "lékařské" stránky u svých pacientů. Výsledky se dostavují na všech úrovních, včetně normalizace laboratorních hodnot např. u diabetu nebo jinou léčbou neovlivnitelných zvýšených hodnot jaterních testů.

Telefono: +420 603 770 391

E-mail: reznickova.vanda@seznam.cz

www.lecivevlny.cz